Oferta

Transport wszystkich materiałów sypkich tj. piaski, kruszywa, zboża, mieszanki mineralno-asfaltowe, itp.

Sprzedaż: węgla, kruszyw mineralnych, kruszyw ozdobnych, piasków, żwirów, ziemi.

Naszą ofertę poszerzamy również o handel: nawozami dla rolnictwa, paszami dla zwierząt hodowlanych, środkami ochrony roślin.